Czy chciałbyś wzmocnić funkcje kontrolne wewnątrz swojej organizacji ?

Możemy zaoferować naszą pomoc i długoletnie doświadczenie w usługach jak np.. :
  • projektowanie raportów zarządczych

  • definiowanie kluczowych dla działalności spółki wskaźników wydajności efektywności i skuteczności (KPI's) oraz pomoc w ich systematycznym przeglądzie, analizie wyników i wskazanie możliwych usprawnień

  • systemowa kontrola nad należnościami

  • określanie wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

  • "flash reports" - platforma syntetycznych i analitycznych informacji niezbędnik zarządu przy podejmowania decyzji biznesowych.

© MAF Consulting 2012. Author: Kacper Chlebowicz