• raportowanie Statutowe - pomoc w przygotowaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych

  • pomoc w przyjęciu właściwych rozwiązań rachunkowych w prowadzonej działalności

  • doradztwo w zakresie budowania i prowadzenie działu księgowego

  • doradztwo w obszarze optymalizacji pracy w dziale finansowo - księgowym przegląd procesów i struktury zatrudnienia

  • polityka Rachunkowości - pomoc w definiowaniu i wdrażaniu

  • planowanie i pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji zapasów

  • pomoc w wycenie składników majątku jak również zorganizowanej części przedsiębiorstwa

© MAF Consulting 2012. Author: Kacper Chlebowicz