• pomoc w przeglądzie podstawowych obszarów działalności firmy pod kątem wyznaczenia długofalowych celów do osiągnięcia

  • pomoc przy ocenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz ustalenie faktycznej pozycji przedsiębiorstwa na tle rynku

  • przegląd procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie jako bazy do planowanych przez przedsiębiorstwo zmian i dalszego rozwoju

  • pomoc w kwantyfikowaniu oczekiwanych zamierzeń, budowanie modeli działania, ustalanie konkretnych ścieżek postępowania, wyodrębnianie etapów każdego procesu i oczekiwanych na koniec wyników

  • przegląd struktury organizacyjnej

  • pomoc w długofalowej optymalizacji kosztów działania

© MAF Consulting 2012. Author: Kacper Chlebowicz