bazując na naszym doświadczeniu w kierowaniu przedsiębiorstwem oraz stale śledząc najnowsze rozwiązania wprowadzane w obszarze zarządzania pragniemy zaoferować nasza pomoc m.in. przy :
  • ustalaniu właściwych relacji miedzy zespołami w firmie (sprzedaż, marketing, produkcja, administracja)

  • przeprowadzeniu centralizacji wybranych funkcji administracyjnych - uniknięcie powielania tych samych kompetencji w oddziałach

  • wyprowadzeniu wybranych czynności na zewnątrz (outsourcing)

  • rekrutacji na wszystkie szczeble w obszarze działów finansowo-księgowych

  • zarządzaniu projektami, przeprowadzeniem zmiany w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa

© MAF Consulting 2012. Author: Kacper Chlebowicz