• przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych

  • przygotowywanie budżetów i projekcji finansowych - dalsze monitorowanie realizacji, analiza odchyleń i przygotowywanie uaktualnionych estymatów

  • Planowanie przepływów pieniężnych, przygotowywanie raportów z przepływów pieniężnych (obecnych i przyszłych)

  • Przygotowywanie tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych raportów dla zarządu kontrolowanych spółek

  • Przegląd sytuacji finansowej spółek

  • ograniczony due-dilligence - z naciskiem na analizę zaprezentowanych zapisów księgowych (weryfikacja danych i opinia o nich)

  • przegląd spółki w kierunku optymalizacji kosztów funkcjonowania (w tym także funkcjonowania działu finansowego)

© MAF Consulting 2012. Author: Kacper Chlebowicz